Hoom Den Haag is een samenwerking tussen de duurzame buurtinitiatieven: Duursaam Benoordenhout, gasvrij Scheveningen, de Groene Regentes, Duurzaam Duinoord en Duurzame Vruchtenbuurt. Hoom Den Haag organiseert op 21 februari, 28 februari, 7 maart en 14 maart een vierdelige training voor energiecoach.
De gemeente maakt zich sterk voor een soepel terrassen- en vergunningenbeleid. In dit kader heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om in de periode 1 augustus tot 1 oktober 2018 als proef tijdelijk extra ruimte te geven voor terrassen op parkeerplaatsen in de Reinkenstraat.
Het bestuur van de Stichting Bewonersoverleg Duinoord initieert initiatieven, coördineert contacten met de Gemeente, beheert het Trefcentrum en draagt zorg voor de financiën. Samen met de vele vrijwilligers die zich voor onze wijk inzetten, zorgt het Bewonersoverleg Duinoord voor een veilige, vriendelijke, groene en historisch karaktervolle buurt.
Het Trefcentrum en de bibliotheek zijn gesloten van 24 december 2018 tot en met 1 januari 2019. Het Bewonersoverleg is 2 januari weer bereikbaar, de bibliotheek is op 4 januari weer geopend.
Afgelopen 10 december kreeg Meer groen? Zelf doen! een nominatie voor de Gulden Klinker in café Gember. Bijna alle vrijwilligers die meewerkten aan de verfraaiing van de Valeriusstraat door circa dertig boomspiegels te beplanten en verzorgen waren aanwezig.

Pagina's

Abonneren op Duinoord-DenHaag.nl RSS