Het bestuur van het Bewonersoverleg Duinoord nodigt u uit tot het bijwonen van het overleg met de werkgroepen en bewoners op woensdag 21 juni a.s. om 20.00 uur op het Sweelinckplein 42. Deze bewonersbijeenkomst staat in het teken van het thema “Veiligheid”. Anje Veentjer, wijkagent, komt samen met deskundigen op dit gebied een voorlichting geven.

Het bestuur van Stichting Vrienden van Duinoord bestaat momenteel uit slechts drie personen, en daarom zijn we op zoek naar aanvulling. Hebt u interesse om mee te werken aan het realiseren van de doelstellingen van de Vrienden van Duinoord? Neem dan contact op met de voorzitter, Marcel Tielemans.
Houd je van eten en gezelligheid? Wil je buurtgenoten leren kennen? Geef je dan nu op voor het Walking Dinner Duinoord van zaterdag 1 Juli 2017. Elke bewoner in Duinoord kan deelnemen als kok of als gast.
Kom naar de International Market in de Reinkenstraat op 11 juni. Van 11.00 tot 17.00 uur staat de reinkenstraat weer vol met gezellige kraampjes van externe partijen en de Reinkenstraat-winkeliers met nationale en internationale producten, muziek en andere activiteiten.
De (web)redactie wil haar gelederen uitbreiden met een (of meer) enthousiaste vrijwilliger die zich actief wil gaan bemoeien met het beheer van Facebook en de redactionele kant van de website.

Pagina's

Abonneren op Duinoord-DenHaag.nl RSS