Het Bestuur van de Stichting Bewonersoverleg Duinoord nodigt belangstellende wijkbewoners uit voor een bijzondere Verenigde Bewonersvergadering. Op deze vergadering zullen nieuwe bestuursleden worden geïnstalleerd. Aansluitend zal het Regulier Afstemmingsoverleg met de werkgroepen plaatsvinden.

Voorafgaand aan het afstemmingsoverleg vindt een Bijzondere Verenigde Bewonersvergadering plaats. In dit overleg stemmen bestuur en werkgroepen de werkzaamheden van het Bewonersoverleg op elkaar af. Deze bijeenkomst is openbaar en biedt wijkbewoners de mogelijkheid om mee te praten of nieuwe aandachtspunten aan te kaarten. Het bestuur stelt het op prijs als u uw komst vooraf meldt via bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl.

Wethouder Karsten Klein bezocht op zaterdag 1 oktober jl. de jaaropening van het Bewonersoverleg en twitterde daar enthousiast over.

De Duinoordse vrouwenclub gaat weer aan de wandel. Onder leiding van Marijke Pronk loopt men op vrijdag 7 oktboer 2016 langs historische winkelpuien in de binnenstad.

Op zaterdag 24 september hield de gemeente samen met de Schroeder Groep de eerste inzamelingsactie. Op het Sweelinckplein konden buurtgenoten zich ontdoen van hun overtollige spullen. Een groot succes, zo bleek.

Pagina's

Abonneren op Duinoord-DenHaag.nl RSS