Ik besteedde al eerder aandacht aan Burgernet, een onderdeel van het fenomeen Burgerparticipatie. Burgerparticipatie houdt in dat burgers meehelpen om de veiligheid en leefbaarheid op straat te verbeteren. Dit kan op verschillende manieren, zoals met het Buurt Informatieteam (BIT).
De gemeente Den Haag is op zoek naar Duinoorders die willen meedenken over de herplant van de bomen in het Stadhoudersplantsoen en aan de Johan de Wittlaan. Tot op heden heeft zich één bewoner gemeld, maar de gesprekstafel biedt ruimte voor meer mensen. De avond wordt gehouden op dinsdag 15 november vanaf 19.00 uur (locatie volgt op basis van het aantal aanmeldingen).

Het Bestuur van de Stichting Bewonersoverleg Duinoord nodigt belangstellende wijkbewoners uit voor een bijzondere Verenigde Bewonersvergadering. Op deze vergadering zullen nieuwe bestuursleden worden geïnstalleerd. Aansluitend zal het Regulier Afstemmingsoverleg met de werkgroepen plaatsvinden.

Voorafgaand aan het afstemmingsoverleg vindt een Bijzondere Verenigde Bewonersvergadering plaats. In dit overleg stemmen bestuur en werkgroepen de werkzaamheden van het Bewonersoverleg op elkaar af. Deze bijeenkomst is openbaar en biedt wijkbewoners de mogelijkheid om mee te praten of nieuwe aandachtspunten aan te kaarten. Het bestuur stelt het op prijs als u uw komst vooraf meldt via bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl.

Wethouder Karsten Klein bezocht op zaterdag 1 oktober jl. de jaaropening van het Bewonersoverleg en twitterde daar enthousiast over.

Pagina's

Abonneren op Duinoord-DenHaag.nl RSS