Op woensdagavond 15 februari 2017 organiseert de werkgroep Verkeer een themabijeenkomst over Mobiliteit en Veiligheid in Duinoord. In een setting van een “Duinoord-Stadslab” kunnen bewoners die avond meedenken en discussiëren over de verkeersproblemen in de wijk.

Op 22 april 2016 heeft staatssecretaris Dijksma een nieuw klimaatakkoord ondertekend. Het akkoord heeft tot doel de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden.
Wat betekent dat voor Den Haag en welke maatregelen kan je als bewoner van Duinoord zelf nemen?

Ik besteedde al eerder aandacht aan Burgernet, een onderdeel van het fenomeen Burgerparticipatie. Burgerparticipatie houdt in dat burgers meehelpen om de veiligheid en leefbaarheid op straat te verbeteren. Dit kan op verschillende manieren, zoals met het Buurt Informatieteam (BIT).

Het Bestuur van de Stichting Bewonersoverleg Duinoord nodigt belangstellende wijkbewoners uit voor een bijzondere Verenigde Bewonersvergadering. Op deze vergadering zullen nieuwe bestuursleden worden geïnstalleerd. Aansluitend zal het Regulier Afstemmingsoverleg met de werkgroepen plaatsvinden.

Voorafgaand aan het afstemmingsoverleg vindt een Bijzondere Verenigde Bewonersvergadering plaats. In dit overleg stemmen bestuur en werkgroepen de werkzaamheden van het Bewonersoverleg op elkaar af. Deze bijeenkomst is openbaar en biedt wijkbewoners de mogelijkheid om mee te praten of nieuwe aandachtspunten aan te kaarten. Het bestuur stelt het op prijs als u uw komst vooraf meldt via bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl.

Pagina's

Abonneren op Duinoord-DenHaag.nl RSS