Bestuur

Het bestuur van het Bewonersoverleg Duinoord bestaat momenteel uit zeven leden. Maandelijks, met uitzondering van de zomermaanden,  komt het bestuur bij elkaar. De vergaderdata vindt u bij vergaderschema.

Bestuursleden