Bibliotheek Duinoord

In het Trefcentrum vindt u ook Bibliotheek Duinoord. De bibliotheek is van, voor, en door bewoners van Duinoord. Zijw wordt geheel gerund door vrijwilligers en u kunt gratis lid worden. Met vrijwillige bijdragen en donaties financieren wij nieuwe aanwinsten en betalen we de leenrechten voor de boeken. De bibliotheek is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur.

De collectie

Wij spannen ons in om een mooie collectie boeken te verzamelen met toonaangevende literatuur, biografieën, geschiedenis- en kunstboeken, maar ook lekkere leesboeken. Er is een bescheiden collecite Engels- en Franstalige boeken. Eén van onze nieuwe leden was blij verrast "De tolk van Java", het kortgeleden bekroonde boek van Alfred Birney, bij ons in de kast te vinden. "In de openbare bibliotheek is zo'n populair boek direct uitgeleend. Wat fijn dat ik het hier meteen kan meenemen!" Wekelijks zijn er nieuwe boekenin de kast te vinden. Momenteel zijn we in afwachtingvan nieuwe leveringen van Biblion.

De werkgroep is verrast door de hoeveelheid genereus aangeboden boeken. Gulle gevers hebben ons mooie, goed uitziende boeken geschonken, zoals een boek van Toon Tellegen dat direct werd uitgeleend. "Ik ga vanmiddag naar mijn moeder in het verpleeghuis en dit is fantastisch om uit voor te lezen. Zo eenvoudig en diepzinnig tegelijkertijd." Helaas kunnen we niet alles aannemen wat u inbrengt, want wij hebben beperkt plaats en houden graag ruimte voor actuele literatuur. Zo nemen wij geen detectieves in de collectie op en ook reisboeken zult u maar heel beperkt vinden vanwege de geringe actualiteitswaarde.

Lid worden

Wij hebben nog ruimte voor héél véél nieuwe leden. Er is inmiddels een forse groep vrijwilligers actief, die op drie ochtenden in de week klaar zit om u te ontvangen. Er is koffie en er ontstaan tussen bezoekers en vrijwilligers onderling leuke contacten en gesprekken. De bibliografie over Juliana nodigde uit tot een interessante gedachtenwisseling over het koningshuis. Een boek over de Atlantikwall gaf een van de buurtgenoten aanleiding te verhalen over zijn oorlogservaringen. De bibliotheekvrijwilliger bood een luisterend oor. En zo is de bibliotheek de plek voor ontmoetingen tussen buurtgenoten. U hoort/leest in de toekomst nog vaak van ons.

Werkgroep Bibliotheek Duinoord

De bibliotheek draait op vrijwilligers. Hebt u ook belangstelling of wilt u meer weten? Kijk op de pagina Werkgroep Bibliotheek Duinoord voor meer informatie. Of stuur een mail naar bibliotheek@duinoord-denhaag.nl.