Herinneringsroute Atlantikwall

Op initiatief van Bewonersoverleg Duinoord is met enkele andere bewonersorganisaties tussen Kijkduin en Scheveningen de Werkgroep Atlantikwall gestart. Deze werkgroep wil de herinnering aan de geschiedenis van de Atlantikwall en de na-oorlogse wederopbouw levend maken en houden.

Herinneringsroute

De werkgroep werkt aan een Herinneringsroute die voert langs een reeks plekken in de stad waar de sporen van de Atlantikwall nog zichtbaar of herleidbaar zijn. Momenteel worden de plannen uitgewerkt. De Herinneringsroute zal in 2 fases worden gerealiseerd.

Fase 1: Bomenbuurt - Scheveningen

De eerste fase bestaat uit een wandel- en fietsroute van bijna 5 kilometer lang. Langs de route komen ruim 20 markeringspunten waar met behulp van informatiepanelen en moderne audiovisuele technieken de overgang van verleden naar heden in beeld wordt gebracht. De eerste fase wordt in het voorjaar van 2015 opgeleverd. Dit valt samen met tentoonstellingen in het Museon en Haags Historisch Museum in het kader van 70 jaar bevrijding. Fase 2: uitbreidingen In de tweede fase zal de wandel- en fietsroute worden uitgebreid richting Kijkduin en de andere kant op richting landgoed Clingendael via Benoordenhout, Raamgracht en het Haagse Bos. Deze fase zal na 2015 worden gerealiseerd.

Ambitiedocument

In het voorjaar van 2014 heeft de werkgroep een ambitiedocument gepresenteerd, waarin de plannen uit de doeken zijn gedaan. Het Ambitiedocument bevat de route van de wandel- en fietsroute tussen Bomenbuurt en Scheveningen. Het document geeft daarnaast een beeld van de informatie die zal worden gegeven op de ruim 20 panelen langs route. Het Ambitiedocument is ingezet bij subsidieaanvragen en de zoektocht naar partners die het project mede tot uitvoer kunnen brengen. Inmiddels werkt de werkgroep samen met het Museon en het Haags Historisch Museum. Ook zijn er door de gemeente Den Haag en Fonds 1818 subsidies toegekend.

Bekijk hier het Ambitiedocument

Meer informatie over de Atlantikwall leest u in het onderdeel Duinoord/Atlantikwall

Contact

De Werkgroep Atlantikwall is bereikbaar via het adres atlantikwall@duinoord-denhaag.nl.