Kopij 't Lopend Vuurtje

't Lopend Vuurtje is de wijkkrant van Duinoord die vijf keer per jaar in een oplage van 4.500 exemplaren huis-aan-huis wordt verspreid door vrijwilligers van het Bewonersoverleg. 't Lopend Vuurtje wordt samengesteld door een redactie onder verantwoordelijkheid van het Bewonersoverleg Duinoord. Belangstellenden buiten Duinoord kunnen zich abonneren. Adverteren in 't Lopend Vuurtje is ook mogelijk. Informatie over de mogelijkheden en de tarieven, formaten en aanleverspecificaties zijn te verkrijgen bij het secretariaat (070-3467191/ bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl).

Kopij

't Lopend Vuurtje is de wijkkrant voor en door Duinoord. De redactie staat daarom open voor bijdragen van buurtgenoten. Bijdragen kunnen worden gemaild naar redactie@duinoord-denhaag.nl. De redactie heeft het recht om zonder opgave van redenen bijdragen te weigeren, in te korten of redactioneel te corrigeren.

Deadlines en verschijningsdata

Lopend Vuurtje Deadline Start verspreiding
216 23 januari 2019 20 februari 2019
217 20 maart 2019 17 april 2019
218 22 mei 2019 19 juni 2019
219 21 augustus 2019 18 september 2019
220 13 november 2019 11 december 2019