Statuten

De statuten van Stichting Bewonersoverleg Duinoord regelen de gang van zaken binnen het Bewonersoverleg. De statuten zijn in 2015 gewijzigd. De tekst van de statuten is op de website geplaatst zodat iedere wijkbewoner er kennis van kan nemen.

De officiële stukken liggen ter inzage bij het secretariaat, Sweelinckplein 42, Den Haag. Als de tekst op de website onbedoeld mocht afwijken van de officiële stukken, gaat de tekst in de officiële stukken voor.