Artikel 12 - Vertegenwoordiging

  1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
  2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan:
    a.   de voorzitter tezamen met een van de overige bestuursleden;
    b.   de secretaris  tezamen met een van de overige bestuursleden;
    c.   de penningmeester tezamen met een van de overige bestuursleden.
  3. Het bestuur kan aan een of meer bestuursleden, werkgroepleden, commissieleden en aan derden volmacht verlenen om de stichting binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor hen die krachtens volmacht optreden.