Wijkagent afwezig

Wijkagent Anje Veentjer is tot 6 december 2017 afwezig. Voor dringende zaken kan men altijd contact opnemen met het algemene nummer: 0900-8844. De vervangers van Anje zijn Peter Kaptein en Henry Stegehuis.