Duinoords Politiek Café

Zoals van oudsher te doen gebruikelijk heeft het Bewonersoverleg ook nu het initiatief genomen om een activiteit te organiseren in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur van de Stichting Bewonersoverleg Duinoord nodigt u van harte uit om deel te nemen op dit politieke debat.