Werkgroep verkeer in actie

De Werkgroep Verkeer neemt deel aan het overleg over het terugdringen van de luchtvervuiling én verkeersdruk in het noordelijk deel van het centrum.