Kwaliteitsverbetering Centrum Noord

De werkgroep verkeer houdt zich naast een aantal andere zaken ook bezig met het gemeentelijk project Kwaliteitsverbetering Centrum Noord. Hiervoor is een projectgroep in het leven geroepen waarin de Werkgroep Verkeer namens het Bewonersoverleg Duinoord participeert.