Buurt Informatie Team (BIT)

BIT Duinoord

Contact

Dimf de Bekker en Michiel Riegen, bit@duinoord-denhaag.nl

Doel

Met zekere regelmaat wandelt het BIT door de buurt en let het team op zaken die kapot, vervuild of onveilig zijn. Het team vormt daarmee belangrijke oren en ogen voor de buurt.

Werkgroep

  • Dimf de Bekker
  • Michiel Riegen

Adviseur

  • Anje Veentjer (wijkagent)

Toelichting
Het BIT kijkt waar inbraakrisico’s zijn, waar ze verdachte zaken zien of waar onderhoud nodig is. Die informatie geven ze vervolgens door aan de politie of de gemeente, die daarmee aan de slag kunnen.