Atlantikwall

Contactgegevens

Contactpersoon: Marc Scheidius, 2e Van Blankenburgstraat 118, voorzitter@duinoord-denhaag.nl

Leden Werkgroep

  • Gesien Bruins
  • Marc Scheidius
  • Eveline van den Broek

Toelichting

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de Duitse bezetter een omvangrijk verdedigingswerk aangelegd van Kijkduin tot Scheveningen. De gevolgen hiervan zijn vandaag de dag nog zichtbaar. De werkgroep zet zich in voor een modern vormgegeven herinnering aan deze, voor Den Haag ingrijpende aantasting van de stad.

De werkgroep zoekt naar middelen om op beeldende wijze de aandacht te vestigen op wat verloren is gegaan en wat daarvoor in de plaats is gekomen. De gedachten gaan niet naar een ‘klassiek’ gedenkteken op één plaats. Dit zou geen recht doen aan de langgerekte corridor. De werkgroep zet zich in voor het markeren van het tracé van de Atlantikwall en het op herkenbare plekken met moderne audiovisuele technieken in beeld brengen van de effecten.

Meer weten? Kijk op: