Groen Duinoord

Contact

Mary Beuk, tel. 070-3464045, groenduinoord@duinoord-denhaag.nl

Doel

De werkgroep stelt zich het optimaliseren van de leefbaarheid voor mens, dier en plant in Duinoord ten doel. De werkgroep wil dit doel realiseren door het organiseren van projectmatige activiteiten op het gebied van 'het groen'. De bewoners van Duinoord worden daarbij actief betrokken. Waar nodig wordt grensoverschrijdend (samen)gewerkt.

Werkgroep

  • Mary Beuk
  • Mies Brugma
  • Jaap van Loenen
  • Mettje Oosterhuis
  • Hanneke van Veen

Toelichting

De werkgroep maakt zich vooral sterk voor:

  • Het behoud van groen (zowel traditioneel- als ecologisch) in parken, straten, watergangen, enz.;
  • Uitbreiding van het groen waar dat mogelijk is;
  • Kwaliteitsverbetering van het groen voor leefgebieden van in het wild levende dieren (vogels, zoogdieren, insecten waaronder vlinders) in zowel openbare als particuliere terreinen;
  • Versterking van ecologische verbindingen;
  • Het stimuleren van het welbevinden van de wijkbewoners (bijvoorbeeld door het uitzetten van een groene, natuurlijke wandelroute met bankjes of het zoeken naar mogelijkheden voor de jeugd).

Voor meer informatie over meer zelf doen aan groen, klik hier

Voor meer informatie over de hitte-eilanden in Den Haag en wat er tegen te dien klik hier