Tot 31 maart kans maken op €30.000,- en tot 7 april stemmen. Sinds de kick-off van Duinoord Begroot zijn er inmiddels 45 initiatieven ter verbetering van de wijk ingediend. Dit zijn plannen in de thema’s ‘Sport, spelen en ontmoeten’, ‘Straatbeeld’ en ‘Groen en duurzaamheid’.
De Universiteit Leiden bestaat dit jaar 444 jaar! Deze bijzondere leeftijd vraagt om een bijzondere viering. Zij gaan dit vieren met en voor de inwoners van Leiden en Den Haag. Omdat wetenschap van en voor iedereen is, nodigen zij je graag uit om mee te denken. Samen met de Universiteit Leiden kun je iets leuks en nuttigs voor jouw wijk organiseren.
Het bestuur van het Bewonersoverleg Duinoord nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering 2019 op woensdag 27 maart a.s. om 19.30 uur in het Trefcentrum van het Bewonersoverleg, Sweelinckplein 42.
Hoom Den Haag is een samenwerking tussen de duurzame buurtinitiatieven: Duursaam Benoordenhout, gasvrij Scheveningen, de Groene Regentes, Duurzaam Duinoord en Duurzame Vruchtenbuurt. Hoom Den Haag organiseert op 21 februari, 28 februari, 7 maart en 14 maart een vierdelige training voor energiecoach.
De gemeente maakt zich sterk voor een soepel terrassen- en vergunningenbeleid. In dit kader heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om in de periode 1 augustus tot 1 oktober 2018 als proef tijdelijk extra ruimte te geven voor terrassen op parkeerplaatsen in de Reinkenstraat.

Pagina's

Abonneren op Duinoord-DenHaag.nl RSS