Afgelopen 10 december kreeg Meer groen? Zelf doen! een nominatie voor de Gulden Klinker in café Gember. Bijna alle vrijwilligers die meewerkten aan de verfraaiing van de Valeriusstraat door circa dertig boomspiegels te beplanten en verzorgen waren aanwezig.
De Werkgroep Verkeer neemt deel aan het overleg over het terugdringen van de luchtvervuiling én verkeersdruk in het noordelijk deel van het centrum.
Kom vier avonden koorzang ervaren. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Wist u dat per jaar ongeveer 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis krijgen? En dat een hartstilstand buiten het ziekenhuis vooral in en rond het huis plaatsvindt?
Met veel plezier kunnen wij jullie de cursus Glans en Geluk onder de aandacht brengen, die wordt gegeven door Elsje Drewes. Zie voor meer informatie de bijlage waar u ook kunt lezen hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Pagina's

Abonneren op Duinoord-DenHaag.nl RSS