Redactie 't Lopend Vuurtje en website

Contact

De redactie is bereikbaar via redactie@duinoord-denhaag.nl

Doel
De redactie verzorgt de inhoud en vormgeving van <I>'t Lopend Vuurtje</I>, wijkkrant voor Duinoord en de website van het Bewonersoverleg.

Werkgroep

  • Marinella Berendes-Strootmann
  • Kitty Bos
  • Pieter Duimelaar
  • Michael Toorop
  • Traysi Smith

Toelichting

't Lopend Vuurtje

't Lopend Vuurtje is de wijkkrant van Duinoord die vijf keer per jaar in een oplage van 4.500 exemplaren huis-aan-huis wordt verspreid door vrijwilligers van het Bewonersoverleg. 't Lopend Vuurtje wordt samengesteld door een redactie onder verantwoordelijkheid van het Bewonersoverleg Duinoord. Belangstellenden buiten Duinoord kunnen zich abonneren. Adverteren in 't Lopend Vuurtje is ook mogelijk. Informatie over de mogelijkheden en de tarieven, formaten en aanleverspecificaties zijn te verkrijgen bij het secretariaat (070-3467191/ bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl).

Zie ook: http://www.duinoord-denhaag.nl/lopendvuurtje

Website Duinoord-DenHaag.nl

Op de website treft u actuele en achtergrondinformatie van het Bewonersoverleg en over de wijk Duinoord. Ook hier staat de redactie open voor bijdragen van buurtgenoten. Bijdragen kunnen worden gemaild naar redactie@duinoord-denhaag.nl. De redactie heeft het recht om zonder opgave van redenen bijdragen te weigeren, in te korten of redactioneel te corrigeren.