Stadsbeeld

Contactgegevens

Woordvoering: Marc Scheidius, stadsbeeld@duinoord-denhaag.nl

Leden Werkgroep

  • Terence Dezentje
  • Nelleke Linssen
  • Marc Scheidius

Toelichting

De werkgroep Stadsbeeld zet zich in voor het behoud van het rijksbeschermd stadsgezicht in Duinoord, in het bijzonder panden en monumenten die hier deel van uitmaken. Daartoe signaleert zij gevallen van aantasting van het beschermd stadsgezicht, bijvoorbeeld voortgaand achterstallig​ ​onderhoud waardoor onherstelbare schade dreigt te ontstaan. In eerste instantie overlegt de werkgroep met de eigenaar van een pand. Meestal wordt het probleem hiermee al opgelost. Mocht contact met de eigenaar echter niet leiden tot herstel, dan meldt de werkgroep dit aan de gemeente Den Haag voor handhaving.