Vergaderingen

Verenigde bewonersvergadering / Jaarvergadering
In de Verenigde bewonersvergadering komen de wijkbewoners bijeen om het algemene beleid van het Bewonersoverleg te bespreken en te bepalen. De Verenigde bewonersvergadering komt tenminste één keer per jaar bijeen in de zogenoemde Jaarvergadering. De volgende vergaderingen zijn gepland:

  • Jaarvergadering 2018 - woensdag 28 maart 2018, 19.30 uur
  • Bewonersbijeenkomsten

Bewonersbijeenkomsten
Tijdens de Bewonersbijeenkomsten stemmen bestuur, werkgroepen en commissies de werkzaamheden van het Bewonersoverleg op elkaar af. De bijeenkomst vindt met uitzondering van de zomermaanden eens in de twee maanden plaats. Deze bijeenkomst is openbaar en biedt wijkbewoners de mogelijkheid om mee te praten of nieuwe aandachtspunten aan te kaarten. In onderstaand vergaderschema ziet de de geplande bijeenkomsten.

  • woensdag 21 februari 2018, 20.00 uur
  • woensdag 18 april 2018, 20.00 uur
  • woensdag 20 juni 2018, 20.00 uur
  • woensdag 19 september 2018, 20.00 uur
  • woensdag 21 november 2018, 20.00 uur