Vergaderingen

Verenigde bewonersvergadering / Jaarvergadering
In de Verenigde bewonersvergadering komen de wijkbewoners bijeen om het algemene beleid van het Bewonersoverleg te bespreken en te bepalen. De Verenigde bewonersvergadering komt tenminste één keer per jaar bijeen in de zogenoemde Jaarvergadering. De volgende vergaderingen zijn gepland:

  • Jaarvergadering 2019 - woensdag 27 maart 2019, 19.30 uur
  • Bewonersbijeenkomsten

Bewonersbijeenkomsten
Tijdens de Bewonersbijeenkomsten stemmen bestuur, werkgroepen en commissies de werkzaamheden van het Bewonersoverleg op elkaar af. De bijeenkomst vindt met uitzondering van de zomermaanden eens in de twee maanden plaats. Deze bijeenkomst is openbaar en biedt wijkbewoners de mogelijkheid om mee te praten of nieuwe aandachtspunten aan te kaarten. In onderstaand vergaderschema ziet de de geplande bijeenkomsten.

  • woensdag 20 februari 2019, 20.00 uur
  • woensdag 17 april 2019, 20.00 uur
  • woensdag 19 juni 2019, 20.00 uur
  • woensdag 18 september 2019, 20.00 uur
  • woensdag 20 november 2019, 20.00 uur