Vrienden van Duinoord

Welkom op de pagina van Stichting Vrienden van Duinoord. Vrienden van Duinoord stelt zich ten doel om de onderlinge banden tussen de bewoners van de wijk Duinoord te verstevigen en daarmee maatschappelijk welzijn en integratie te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen. We doen dit door het subsidiƫren van activiteiten van en voor bewoners van de wijk Duinoord die gericht zijn op saamhorigheid, gemeenschapszin, leefbaarheid en zelfwerkzaamheid. Ook ondersteunen we het Bewonersoverleg Duinoord.
De Vrienden van Duinoord verwerft haar inkomsten uit donaties, giften, erfenissen en andere inkomstenbronnen. Om schenken aantrekkelijk te maken werken we op dit moment aan het verkrijgen van een ANBI-status.

Subsidie aanvragen?
Organiseert u een activiteit die de onderlinge banden tussen de bewoners in de wijk Duinoord versterkt en die daarmee maatschappelijk welzijn en integratie bevorderen en sociaal isolement voorkomen? Dan kunt u een financiƫle bijdrage van de Vrienden van Duinoord aanvragen. De subsidieaanvraag moet zijn ingediend voordat de activiteit plaatsvindt. Meer weten? Neem contact op met de Vrienden door een mailtje naar stichtingvriendenvanduinoord@gmail.com.